facebook instagram E-mail
056 639 07 51
Kraty pomostowe TROKOTEX - najwyższa jakość
Kraty pomostowe - Nośność i montaż
krata-pomostowa-kwasoodporna-tws-trokotex

Kraty pomostowe RT dostarczane są przez producenta TROKOTEX w arkuszach o wymiarach standardowych. W razie Państwa zapotrzebowania kraty ażurowe można bez trudu przycinać na żądany wymiar elektronarzędziami z tarczą diamentową. Otwory na armaturę i przejścia rur przez kraty zaleca się wycinać na miejscu w trakcie montowania. Miejsca cięcia należy przemalować roztworem żywicy poliestrowej lub lakierem poliuretanowym. 

Kraty pomostowe należy bezwzględnie mocować do konstrukcji nośnej za pomocą śrub oraz uchwytów mocujących zalecanych przez producenta, według niniejszych wytycznych. W przypadku, gdy kraty nie zostaną zamocowane skurcz technologiczny laminatu może spowodować odkształcenie się krat. Brak mocowania lub zastosowanie innych sposobów w montażu niż zalecane nie gwarantuje prawidłowej eksploatacji i zwalniają producenta z zobowiązań określonych gwarancją. 

Zestawienie uchwytów mocujących kraty do konstrukcji nośnej, znajdą Państwo w zakładce akcesoria.

Podczas doboru sposobu montażu krat do konstrukcji nośnej należy kierować się wg następujących wytycznych:

Kraty o wysokości 25 mm:

- zalecane podparcie na wszystkich krawędziach (podparcie 2 krawędzi nośnych na całej długości, pozostałych co najmniej 20% długości centralnie w miejscu największego oddalenia od podpór),

- minimalna szerokość podparcia 40 mm,

- rozstaw podpór nie może być większy niż 1000 mm, w przypadku montażu arkuszy o większych wymiarach kratę należy dodatkowo podeprzeć w poprzek arkusza.

Kraty o wysokości 38 mm:

- zalecane podparcie na co najmniej 2 krawędziach,

- minimalna szerokość podparcia 40 mm,

- rozstaw podpór nie może być większy niż 1000 mm, w przypadku montażu arkuszy w większych wymiarach kratę należy dodatkowo podeprzeć w poprzek arkusza.

Nośność krat pomostowych

 

Typ kraty Rozstaw podpór, mm Obciążenie skupione, kg Obciążenie powierzchniowe, kg/m2
Ugięcie 1% Ugięcie 2% Ugięcie 1% Ugięcie 2%
RT 40/25 500 263 530 1239 2488
600 219 442 947 1907
800 149 302 731 1476
1000 107 219 696 1405
RT 40/38 500 922 1869 2779 5613
600 723 1454 1332 4707
800 539 1086 1873 3773
1000 416 833 1687 3447

 

Obciążenie dla krat pomostowych wykonanych w arkuszach 1000x2000mm

RT - Krata pomostowa ażurowa

 

Obciązenia dopuszczalne dla krat pomostowych podpartych na dwóch krawędziach narażonych na obciążenie skupione punktowo w miejscu maksymalnego oddalenia od podpór oraz obciążenia powierzchniowego przedstawiono w w/w tabeli.

W przypadku obciążenia punktowego należy zaznaczyć, iż obciążenia dopuszczalne zawarte w w/w tabeli obowiązują dla przypadku najbardziej niekorzystnego obciążenia punktowego tj. w miejscu najbardziej podatnym na ugięcia. W przypadku obciążeń liniowych lub powierzchniowych (np. w przypadku obciążenia rurociągami, beczkami) kraty można obciążyć w znacznie większym stopniu.