facebook Google+ instagram
+48 639 06 51
Kraty pomostowe
Zbiorniki na wodę pionowe
Pionowe

Zbiorniki pionowe przeznaczone są do montowania na fundamencie. Mogą być instalowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów. Wykonywane są standardowo w ciągu średnic wewnętrznych, długość zbiornika jest dowolna i ograniczona praktycznie tylko ze względu na możliwości transportowe. Zbiorniki pionowe składają się z walczaka oraz dwóch dennic. Dennice te mogą być wykonane w zależności od potrzeb inwestora jako elipsoidalne, płaskie lub stożkowe.

Ponieważ każdy zbiornik jest wykonywany na indywidualne zamówienie Odbiorcy, rozmieszczeniei wielkość przyłączy (podstawowe króćce, włazy, przyłącza gwintowe) pozostaje kwestią do uzgodnienia i nie wpływa na cenę gotowego zbiornika.

  • Każdy wykonany przez nas wyrób poddawany jest dokładnym badaniom.
  • Chemoodporność i wytrzymałość mechaniczna naszych wyrobów potwierdzona jest przez laboratoria badawcze uznane przez Urząd Dozoru Technicznego. Posiadamy atesty chemoodporności między innymi na: podchloryn sodu, kwas solny, kwas siarkowy, PIX, PAX, ALF, wodę do picia, przetwory owocowo-warzywne, środki spożywcze.
  • Chemoodporność i wytrzymałość mechaniczna naszych wyrobów potwierdzona jest przez laboratoria badawcze uznane przez Urząd Dozoru Technicznego. Posiadamy atesty chemoodporności między innymi na: podchloryn sodu, kwas solny, kwas siarkowy, PIX, PAX, ALF, wodę do picia, przetwory owocowo-warzywne, środki spożywcze.
  • Do zbiornika dołączany jest paszport zbiornika, w skład którego wchodzą między innymi: dane techniczne, rysunki techniczne, atesty, wyniki badań laboratoryjnych, protokół odbioru przez UDT oraz KJ.
  • W celu ułatwienia prac projektowych możliwe jest przesłanie kompletnych rysunków naszych wyrobów zapisanych w formacie *.dwg.
  • Firma prowadzi bezpłatne doradztwo i szkolenia u klienta w zakresie stosowania naszych wyrobów.
  • Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi typów zbiorników pionowych. Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania, pracownicy naszego Działu Konstrukcyjnego chętnie udzielą szczegółowych informacji.